Faktura formulář

Faktura formulář pro plátce DPH zdarma

Nemáte představu, co všechno má faktura obsahovat a neradi byste udělali při vystavení faktury chybu? Ideální řešení je pro vás faktura formulář. Tento typ faktury, který pro vás máme připravený ve formátu .ods zdarma ke stažení, je nejlepší možnou volbou - stačí stáhnout, otevřít, upravit údaje a vytisknout. Máme připraveny varianty pro plátce DPH i pro neplátce DPH.

Nevíte, jaký je mezi fakturou pro neplátce DPH a pro plátce DPH rozdíl?

Neplátce DPH by měl na faktuře uvádět označení dokladu(např. faktura 001), své jméno a příjmení, své IČ, jméno a přímení či název firmy odběratele, IČ odběratele, informaci o zápise v živnostenském rejstříku, datum vystavení faktury a datum splatnosti faktury, způsob jakým se má faktura zaplatit, za co se faktura vystavila a v jaké je hodnotě.

Plátce DPH vystavuje fakturu - daňový doklad(jde o oficiální název), který má obsahovat totožné údaje jako faktura, kterou vystavuje neplátce DPH s tím rozdílem, že se navíc uvádí údaje potřebné k DPH. Na daňovém dokladu se tedy objeví jeho označení včetně evidenčního čísla, jméno a příjmení vystavovatele daňového dokladu, jeho IČ a DIČ, jméno a příjmení odběratele či název firmy, které zboží či služby dodavatel poskytuje a IČ odběratele(připadně i DIČ). Dále se uvádí zmínka o zápisu podnikatele v živnostenském popř. obchodním rejstříku a datum vydání a datum splatnosti faktury - daňového dokladu. Nakonec uvedeme za co, kolik a jakým způsobem se má zaplatit. Jako plátce DPH také ještě uvádíme zmíněné informace k DPH - datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, sazbu DPH v % a její výši.

Faktura formulář pro plátce DPH zdarma.

Faktura formulář

Plátce DPH
Jste plátce DPH a nemáte vůbec představu, jak vystavit fakturu? Máme pro vás řešení - faktura formulář pro plátce DPH.

Neplátce DPH
Jste neplátce DPH a nemáte vůbec představu, jak vystavit fakturu? Máme pro vás řešení - faktura formulář pro neplátce DPH.

Faktura vzor

Plátce DPH
Jste plátce DPH a máte svou fakturu již připravenou, ale nejste si jisti, zda obsahuje všechny náležitosti? Zkontrolujte si ji podle naší vzorové faktury - vzor faktury pro plátce DPH.

Neplátce DPH
Jste neplátce DPH a máte svou fakturu již připravenou, ale nejste si jisti, zda obsahuje všechny náležitosti? Zkontrolujte si ji podle naší vzorové faktury - vzor faktury pro neplátce DPH.